ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1398

ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1398


 

 هیات وزیران در جلسه 98/01/28 به پیشنهاد شماره 13970 مورخ 98/01/20 سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی بودجه سال 1398را به تصویب رساندند. 

آقای حسین کریمی مدیر بودجه دانشگاه طی اعلام این خبر خلاصه ای از موارد مهم مورد استفاده در دانشگاه ها را از فایل اصلی استخراج نمودند که در منوی " آیین نامه و دستور العمل ها " همین سایت قابل دسترسی می باشد.