استقرار برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و اجتماعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقرار برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و اجتماعی

استقرار برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و اجتماعی


 

با تلاش و همفکری مجموعه مدیریت طرح و برنامه و مدیریت و کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی، برنامه عملیاتی سال 1399 این حوزه ویرایش نهایی و تدوین و از تاریخ 17 خرداد سال جاری، اجرایی گردید. امید است با تلاش روز افزون و حرکت بر اساس یک برنامه مدون بتوانیم در مسیر پیشرفت و تعالی دانشگاه، گام برداریم.

برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و اجتماعی در سال 1399 در این لینک قابل مشاهده است