بازدید کارشناسان برنامه و بودجه کشور از دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان برنامه و بودجه کشور از دانشگاه رازی

 

 در تاریخ 22 و 23 مردادماه سال 98 ، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه رازی به این دانشگاه مراجعه نمودند همچنین در این راستا از دانشکده های اقماری اسلام آباد غرب و جوانرود هم بازدید بعمل آمد.