برگزاری جلسات تایید و اولویت بندی فرآیندهای کاری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات تایید و اولویت بندی فرآیندهای کاری

برگزاری جلسات تایید و اولویت بندی فرآیندهای کاری


   

 

   طرح پژوهشی سامانه فرآیندهای کاری دانشگاه طبق جدول زمانبندی در حال اجرا می باشد و تاکنون کلیه فرآیندهای کاری سایر حوزه ها شناسایی گردیده است. طی هفته گذشته جلسه با معاونت آموزشی و دانشجویی و در تاریخ امروز یکم خردادماه  جلسه با معاونت اداری مالی ، تشکیل گردید . در جلسات مذکور که با حضور مدیریت و کارشناسان مجری طرح ( مرکز مسفای دانشگاه) و معاونین ، مدیرکل و کارشناسان هر حوزه تشکیل گردید ، فرآیندهای کاری شناسایی شده مورد بررسی و تایید قرار گرفت و با توجه معرفی فرآیندهای دارای اولویت از سوی حوزه ها ،مجری پروژه موظف به اصلاح و بهبود آنها گردید.