برگزاری کارگاه انبار داری و انبارگردانی با حفظ فاصله فیزیکی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه انبار داری و انبارگردانی با حفظ فاصله فیزیکی

برگزاری کارگاه انبار داری و انبارگردانی با حفظ فاصله فیزیکی


 

 با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه و معاونت دانشجویی، به­ منظور افزایش کارایی و بهره­ وری پرسنل بخش انبارداری و تغذیه دانشگاه، اقدام به برگزاری یک دوره ده ساعته (پنج جلسه) کارگاه انبار داری و انبارگردانی با حفظ فاصله فیزیکی در محل آمفی تئاتر حوزه معاونت دانشجویی نمود. در این کارگاه شیوه های چینش و محافظت از مواد به تفکیک نوع آنها، آشنایی با انواع انبارهای مدرن، قوانین و ضوابط واستانداردهای بهداشتی و امنیتی مربوطه و... به همراه برگزرای پیش­ آزمون و آزمون پایانی دوره آموزش داده شد. لازم به ذکر است که مدرس این دوره آقای دکتر محمد محمد نژاد عضو هیأت علمی گروه آموزشی صنایع دانشکده فنی اسلام آباد بود.