تاریخ و مکان برگزاری آزمون دوره تحول در نظام اداری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ و مکان برگزاری آزمون دوره تحول در نظام اداری

تاریخ و مکان برگزاری آزمون دوره تحول در نظام اداری


 

به اطلاع همکاران محترم که در جلسات کارگاه آموزشی تحول در نظام اداری شرکت نموده اند می رساند آزمون کارگاه مذکور در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02 در محل کلاس شماره 103 دانشکده فنی مهندسی راس ساعت 14:00برگزار می گردد. فایل های آموزشی کارگاه مذکور در قسمت آموزش منابع انسانی همین زیر پورتال در دسترس است.