تدوین برنامه عملیاتی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین برنامه عملیاتی

تدوین برنامه عملیاتی


 

 بنا بر اعلام معاون مدیر طرح و برنامه آقای مهندس محمد الفتی، برنامه عملیاتی سال 1398 حوزه مدیریت طرح و برنامه با هدف بهبود نظام مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه در حال تدوین می باشد و پیش بینی می گردد تا پایان اردیبهشت سال جاری عملیاتی گردد.