تدوین برنامه عملیاتی مدیریت طرح و برنامه سال 1398 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین برنامه عملیاتی مدیریت طرح و برنامه سال 1398

تدوین برنامه عملیاتی مدیریت طرح و برنامه سال 1398


 

 بنا به اعلام آقای مهندس محمد الفتی از ابتدای سال کاری جدید تدوین برنامه عملیاتی حوزه مدیریت طرح برنامه با هدف بهبود نظام مدیرت و برنامه ریزی دانشگاه در حال انجام می باشد و پیش بینی می گردد تا پایان اردیبهشت سال جاری عملیاتی گردد.