ثبت نام در سامانه نظام پیشنهادات - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام در سامانه نظام پیشنهادات

ثبت نام در سامانه نظام پیشنهادات


یکی از خط مشی‌های جدی ریاست محترم دانشگاه، گسترش فضاهای تعاملی و افزایش مشارکت دانشگاهیان در تصمیم گیری‌ها است. دفتر طرح و برنامه دانشگاه، به حول و قوه الهی در آغاز سال 1399 سامانه نظام پیشنهادات را در بستر پورتال دانشگاه راه اندازی نمود. نظام پیشنهادات ابزاری جهت ایجاد روحیه مشارکت فردی در انجام بهتر امور و بهبود فرایندهای انجام کار تلقی می‌گردد. در این شیوه که امروزه یکی از پایه‌های نظام بهبود مستمر در جهان شناخته می‌شود، اندیشه‌های سازنده بطور یکسان و بدون توجه به موقعیت سازمانی پدیدآورندگان آنها و با برنامه و فرآیندی مشخص مورد پذیرش قرار می‌گیرد. همچنین تمهیدات لازم برای تشویق مادی و معنوی کارکنان در قبال ارائه اندیشه‌های سازنده فراهم می‌گردد. دستورالعمل مربوطه و کار راهه ارائه پیشنهادات به شرح پیوست در دستور کار هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه قرار دارد. از این پس صرفاً امتیاز ارائه پیشنهاد در فرم ارزشیابی کارکنان از طریق محاسبه امتیاز پیشنهادات واصله در این سامانه، مورد تایید خواهد بود.

از لحظه دریافت نامه، کلیه اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه می‌توانند با مراجعه به سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه به آدرس   suggest.razi.ac.ir نسبت به ثبت نام و درج پیشنهادات خود اقدام نمایند.