جلسه استقرار برنامه عملیاتی سال 1399 معاونت پژوهش و فناوری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه استقرار برنامه عملیاتی سال 1399 معاونت پژوهش و فناوری

جلسه استقرار برنامه عملیاتی سال 1399 معاونت پژوهش و فناوری


 

  پیرو استقرار رویکرد برنامه محوری در سال جاری، جلسه ای با حضور مدیران واحد های مختلف معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه دانشگاه، به صورت مجازی  تشکیل گردید. در این جلسه برنامه عملیاتی سال 1399 معاونت پژوهشی که توسط مدیریت طرح و برنامه تدوین گردیده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در نهایت، کلیات این برنامه که در 7 محور طراحی شده بود جهت استقرار در اختیار معاونت پژوهش و فناوری قرار گرفت. 

پیش نویس برنامه عملیاتی سال 1399 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در این لینک قابل مشاهده می باشد.