جلسه بررسی پیشبرد طرح اصلاح فرآیندهای دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی پیشبرد طرح اصلاح فرآیندهای دانشگاه

جلسه بررسی پیشبرد طرح اصلاح فرآیندهای دانشگاه


 

  در تاریخ 27 شهریور 98 جلسه ای با مجری طرح اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری دانشگاه در حوزه مدیریت طرح و برنامه با حضور مدیریت و کارشناسان مرتبط ، تشکیل گردید و آخرین اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی فرآیندهای کاری دانشگاه و پیشنهادات اصلاح و همچنین روند سیستماتیک شدن برخی از فرآیندها مورد بررسی قرار گرفت . 

در این جلسه مجری طرح گزارشی از کلیه فرآیندهای شناسایی شده در دانشگاه را ارائه نمود و بر اساس اهمیت فرآیندهای هر حوزه، برخی از آنها که جهت اصلاح و بهبود شناسایی شده بودند را معرفی نمود . همچنین بنا به پیشنهاد مدیریت هر حوزه،  2 فرآیند مهم کاری آنها جهت سیستماتیک شدن معرفی شده بود که مجری طرح در قالب نرم افزار اتوماسیون اداری باید نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نماید.

نقدهایی از سوی ناظر طرح (مدیریت طرح و برنامه ) بر روند اجرای طرح وارد شد که مجری درخواست زمان برای بررسی آنها را داشت.

درنهایت مقرر گردید مجری طرح خروجی های ملموس که منجر به بهبود روشها و سیتماتیک شدن فرآیندهای کاری دانشگاه را که جزء اهداف اصلی طرح می باشند را در اسرع وقت ارائه نماید.