مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی کرمانشاه


 

 

مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی
  

شرح وظایف:

1. ابلاغ بخشنامه های بودجه به واحدهای تابعه  براساس ضوابط کلی تهیه بودجه کشور،خط مشی رئیس دانشگاه و مصوبات هیات امناء و وزرات
2. برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کاربردی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تامین اعتبارات عمرانی مورد نیاز
3. تهیه طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات بادرنظرگرفتن برنامه توسعه آتی
4.همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها
5. هدایت امور مرتبط با بهره وری و تحول اداری در دانشگاه
6.جمع بندی اعتبارات پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات پیشنهاد شده در قالب فرمهای مصوب و اهداف و خط مشی های دانشگاه
6. تهیه پیش نویس موافقت نامه جاری و عمرانی و اختصاصی و سایر منابع تامین اعتبار
7.ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد ها و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحد ها با توجه به اعتبار مصوب شده و دریافت عملکرد
8.ارائه بودجه پیشنهادی به مراجع ذیربط و دفاع از آن با شرکت در کمیسیونها و جلسات مربوطه
9.بررسی سیستم ها و روشهای اجرائی دانشگاه و اصلاح یا تغییر آنها به منظور حذف تشریفات و مراحل زاید و بهینه سازی اقدامات موجود
10.همکاری با معاونت اداری مالی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز داشنگاه
11.بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحد ها و چگونگی کار در آنها با توجه به توسعه دانشگاه
12.مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحد های تابعه به منظور تفکیک وتقسیم صحیح وظایف بین واحد ها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
13.تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحد های مرتبط
14.تهیه و تنظیم شرح وظایف واحد ها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی داشگاه و ابلاغ آنها به واحد ها پس از تصویب هیات امناء
15.بررسی پیشنهادات واحد ها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها
16.تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل
17.جمع آوری آمارها و داده های مورد نیاز دانشگاه
18.استقرار نظام آماری ثبتی در داخل دانشگاه
19.ایجاد پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه و انجام هماهنگی های لازم با مراکز آمار و تصمیم گیری نظیر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
20.اطلاع رسانی و ارائه آمارهای تولید شده
 
اطلاعیه
   
با توجه به راه اندازی سیستم رسیدگی به شکایات در پورتال دانشگاه، لذا به اطلاع همه ی همکاران و دانشجویان عزیز می رساند در صورت داشتن هرگونه شکایتی از واحدهای مخلتف  کافی است تا در سمت چپ پورتال دانشگاه و بر روی گزینه سیستم رسیدگی به شکایات کلیک کرده و شکایت خود را با کد راهگیری که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت پیگیری نمایند.
 
 
 
 
موارد مرتبط