نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر و کارشناسان

مدیر و کارشناسان


 

دکتر رمضانعلی ابوزاده

مدیر طرح و برنامه و نظارت راهبردی

 

 

  حسین کریمی                                محمد الفتی 

  مدیر  بودجه                                  معاون مدیر 

   

 

کتایون خورشیدی               حمید بیات                مجتبی اکبری

              رئیس اداره تشکیلات       کارشناس مسئول  آموزش      کارشناس  نظارت بر سامانه ها

 

 

منیژه عباسی

مسئول دفتر