مشاهده برنامه عملیاتی سایر دانشکده ها در سال 1399 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاهده برنامه عملیاتی سایر دانشکده ها در سال 1399

مشاهده برنامه عملیاتی سایر دانشکده ها در سال 1399


 

  برنامه عملیاتی سایر دانشکده ها به تفکیک گروه های آموزشی  در سال 1399 که با همت مدیریت طرح و برنامه ، روسا و مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها در سال 1398 تدوین گردید و در سال جاری جنبه  هدف گذاری و اجرایی گرفت،  در منوی " برنامه ها " همین زیر پورتال قابل مشاهده می باشد. پایش میزان پیشبرد اهداف این برنامه ها در سه ماهه اول سال جاری از سوی مدیریت طرح و برنامه در حال اجرا می باشد.