چهارمین جلسه پیگیری روند پروژه سامانه جامع فرآیندهای کاری دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه پیگیری روند پروژه سامانه جامع فرآیندهای کاری دانشگاه

چهارمین جلسه پیگیری روند پروژه سامانه جامع فرآیندهای کاری دانشگاه


 

 در تاریخ هشتم اردیبهشت سال جاری جلسه ای با حضور مدیریت طرح و برنامه و کارشناسان با مدیر مرکز معماری سازمانی (مسفا) دانشگاه و کارشناسان ایشان  در محل دفتر مسفا در خصوص پیگیری پروژه سامانه  اصلاح فرآیندها ، برگزار گردید. در این جلسه روند پیشبرد پروژه بر اساس جدول زمانبندی مورد بررسی قرار گرفت که کارشناسان مسفا فاز دوم قرارداد  شامل شناسنامه فرآیندهای کل سازمان را تشریح نمودند. آقای دکتر ابوزاده اظهار داشتند بابررسی دقیق بر روی این شناسنامه ها باید بتوانیم رویه های طولانی و گاهی تکراری فرآیندها را به کمترین زمان و پروسه کاری کاهش دهیم که در مسیر افزایش بهره وری قرار گیریم.و این قطعا امکانپذیر است.  در ادامه آقای دکتر مردوخی (مدیر مسفا) خاطرنشان کردند که با بدست آمدن شناسنامه  فرآینده های فعلی ، امید می رود بتوانیم تعدادی از آنها را با در نظر گرفتن اولویت اصلاح نماییم که در فاز های بعدی پروژه طبق جدول زمانبندی آنها را بطور کامل تشریح خواهیم کرد.