نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


        
اطلاعات پرسنل:
نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
دکتر رمضانعلی ابوزاده

 مدیر طرح و برنامه
(عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد)

34261798 325 106
 حسین کریمی معاون طرح و برنامه 34261798 206 104
محمد الفتی 

رئیس گروه تشکیلات،تحول اداری و
بهره وری 
34261798


 
207


 


103