کارگاه های علمی دانش افزایی ویژه اعضاء هیات علمی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های علمی دانش افزایی ویژه اعضاء هیات علمی

 

به همت دفتر آموزش مدیریت طرح و برنامه ، کارگاه های علمی دانش افزایی ویژه اعضای محترم هیات علمی در تابستان 98 که شامل 15 کارگاه می باشد، برنامه ریزی گردید و از تاریخ 29 تیرماه آغاز و تا نیمه دوم شریور ماه ادامه خواهد داشت.

جدول عناوین و زمانبندی این کارگاه ها در قسمت منابع انسانی همین پورتال در دسترس می باشد.