کارگاه های علمی دانش افزایی ویژه اعضاء هیات علمی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های علمی دانش افزایی ویژه اعضاء هیات علمی

کارگاه های علمی دانش افزایی ویژه اعضاء هیات علمی


 

به همت دفتر آموزش مدیریت طرح و برنامه ، کارگاه های علمی دانش افزایی ویژه اعضای محترم هیات علمی در تابستان 98 که شامل 15 کارگاه می باشد، برنامه ریزی گردید و از تاریخ 29 تیرماه آغاز و تا نیمه دوم شریور ماه ادامه خواهد داشت.

جدول عناوین و زمانبندی این کارگاه ها در قسمت منابع انسانی همین پورتال در دسترس می باشد.