نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته نظام پیشنهادات

کمیته نظام پیشنهادات


 در آغاز سال 1399 کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه با خریداری ، نصب و راه اندازی  سامانه پیشنهادات کار خود را آغاز نمود. در این راستا از کلیه پرستل محترم هیات علمی و غیر هیات علمی درخواست شده در این سامانه به آدرس suggest.razi.ac.ir مراجعه نمایند و پس از ثبت نام نسبت به درج پیشنهادات خود اقدام نمایند.