گردهمایی مدیران طرح و برنامه منطقه 5 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مدیران طرح و برنامه منطقه 5

گردهمایی مدیران طرح و برنامه منطقه 5


  

 در تاریخ 20 مرداد ماه سال 98 گردهمایی مدیران طرح و برنامه منطقه 5 در دانشگاه کردستان تشکیل گردید و پیرامون موارد ذیل بحث و بررسی صورت گرفت:

1) ارائه پیشنهاداتی درمورد مدل توزیع بودجه 99

2)بررسی و تحلیل بودجه 98 

3) ارائه تجارب دانشگاه های منطقه 5 پیرامون نظام جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد