757

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه رازی

 

دانشگاه رازی به عنوان دانشگاه معین استان و نماد آموزش عالی غرب کشور، همواره مشکلات جامعه را در راستای شناسایی نیازها و رسیدن به جامعه دانش بنیان مورد توجه قرار می دهد. در این مسیر تحکیم ارزش های اسلامی، اجتماعی و همچنین همبستگی ملی از جمله آموزه هایی است که برای تحقق توسعه پایدار،تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و رویکرد علمی و پژوهش محور در صدر اولویت ها قرار دارد. 

به منظور دستیابی به چشم انداز ترسیم شده برای دانشگاه، تدوین یک برنامه جامع و دقیق امری ضروریست و توجه و نظارت برای دست یافتن به اهداف تعیین شده در برنامه ها امری است که بدون آن نمی توان انتظار موفقیت داشت و به اهداف متعالی رسید که برای رسیدن به این مقصود جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار موثق ابزاری کارا و راه گشاست. از این رو مدیریت طرح و برنامه دانشگاه با همکاری مدیران و کارشناسان محترم دانشگاه اقدام به جمع آوری و تدوین گزارش عملکرد دانشگاه رازی طی سال های 1392 تا 1399 نموده است. در این گزارش سعی بر آن بوده که تلاش و دست آوردهای مدیران،کارشناسان ، اعضای هیئت علمی و دانشجویانی که در راستای اهداف مهم دانشگاه زحمت کشیده اند در قالب آمار و ارقام بیان شود.

در اینجا از تمامی مدیران و کارشناسان محترم واحدهای مختلف دانشگاه که در جمع آوری آمار و داده های مرتبط با شاخص های عملکرد با این مدیریت همکاری نمودند تشکر و قدردانی می نماییم.

این گزارش مشتمل بر 9 بخش با عناوین ذیل می باشد که هریک به تفصیل در فایل PDF این گزارش آمده است.

1-

2- 

3- 

4-

5- 

6- 

7-

8-سیمای دانشگاه در تراز ملی و بین المللی

9-

 

جهت دریافت فایل PDF عملکرد 8 ساله دانشگاه رازی، کلیک فرمایید


شناسه : 1473372