تماس با ما

آدرس : کرمانشاه- باغ ابریشم - پردیس دانشگاه رازی- سازمان مرکزی - طبقه اول

تلفن :                  ۰۸۳۳۴۲۶۱۷۹۸

نمابر:                    ۰۸۳۳۴۲۶۱۷۹۸