784
مختص یاوران علمی

«کارگاه آموزشی هدف‌گذاری و مدیریت اهداف»

کارگاه آموزشي  تحت عنوان «هدف‌گذاری و مدیریت اهداف» در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 8 و 9اردیبهشت ماه برگزار می گردد.


 


شناسه : 13990797