همان گونه که مستحضرید آموزش های مدیران (بهبود مدیریت) شامل تمامی دوره ها و فعالیتهای آموزشی است که به منظور افزایش بینش، دانش و بهبود مدیریت کارکنان در چارچوب نظام آموزش طراحی و اجرا می­گردد. هدف این دوره­ها ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهارت های فنی، انسانی و ادارکی مدیران و متناسب ساختن تواناییهای آنان با پیشرفت دانش و فنآوری در زمینه­های برنامه­ریزی، سازماندهی، نظارت، هدایت، ارزشیابی، نقش­های مدیریتی و آماده ساختن مدیران و کارشناسان برای پذیرش مسئولیت های جدید است. بر اساس مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی در حال حاضر دوره های پیش از انتصاب مدیریت مشتمل بر موارد ذیل است:

ردیف

نوع دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

مخاطبان

1

پیش از انتصاب به پست مدیریتی

مبانی نظری اندیشه‌های سیاسی حضرت امام خمینی (ره) یا اسلام مردم و ولایت از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

4

افراد در شرف انتصاب به پست مدیریتی + مدیران سطوح 3 ، 2 و 1 که قبلا دوره را نگذرانده‌اند.

2

وظایف و نقش‌های سرپرستی (1)

12

3

نقشه راه اصلاح نظام اداری (1)

4

4

آموزش شایستگی‌های عمومی مدیریت

4

5

آموزش شایستگی‌های اختصاصی مدیریت

4

 

 

گذراندن این دور ها برای کارشناسان و مدیران جهت انتصاب و ارتقاء به پستهای مدیریتی الزامی است و در صورتی که تعداد متقاضیان آن ها بر اساس اعلام مدیریت محترم اداری حد نصاب لازم را کسب نماید، توسط طرح و برنامه برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. در خصوص آموزش شایستگی‌های اختصاصی مدیریت واحد ها موظفند آموزش های اختصاصی مدیریت مورد نیاز مدیران  فعلی و آتی خود را  بر اساس ماموریت واحد، طراحی و به مدیریت طرح وبرنامه اعلام نمایند تا پس از تصویب در کمیته محترم اجرایی، اجرا گردد. این مجموعه شامل برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای است که به منظور پرورش و توسعه مدیران وکارشناسان مستعد ارتقا به پست‌های مدیریتی هر واحد به صورت مجزا و عملی طراحی و اجرا می‌شود.

 

آخرین اخبار