153

«بررسي سامانه پايش و ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه رازي»

 

جلسه بررسي سامانه پيشنهادي پايش و ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه رازي با محوریت پايش و رصد سند راهبردي دانشگاه رازی برگزار شد.

   به گزارش طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه؛ جلسه بررسي «سامانه پايش و ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه رازي » در روز چهارشنبه، مورخ 1402/08/03 با حضور آقايان دکتر يوسف محمدي‌فر، دکتر بيژن رضايي، دکترسيد فرهاد حسيني و دکترمحمدرسول الماسي‌فر، اعضاي هيأت علمي دانشکده علوم اجتماعي و تربيتي و همچنين کميته راهبري، تدوين سند راهبردي دانشگاه رازي در سالن جلسات مديريت طرح، برنامه و مديريت راهبردي دانشگاه برگزار گرديد. 

ابتداي جلسه آقای دکتر چقامیرزا، مدير طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به اعضاي محترم جلسه، اظهار داشت؛ هدف از برگزاري  اين جلسه بحث و تبادل نظر پيرامون پيشنهاد آقاي دکتر مردوخي، عضو محترم هيأت علمي دانشگاه و مدير شرکت دانش‌بنيان فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب، مبني بر توليد سامانه بومي‌ پايش و ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه رازي و استفاده از آن در پايش و رصد اجرای سند راهبردي دانشگاه و برنامه عملياتي آن مي‌باشد.

مديرمحترم طرح و برنامه دانشگاه افزود؛ با توجه به اينکه در جلسات متعدد کارگروه تدوين سند راهبردي، موضوع پايش و رصد سند راهبردي و برنامه عملياتي آن، دغدغه همه اعضاي محترم کميته بود مبنی بر اینکه پس از تدوين سند راهبردی دانشگاه، اجرا و پايش آن چگونه صورت مي‌پذيرد؟ بر این اساس پيشنهاد مطرح شده توسط جناب آقاي دکتر مردوخي مورد توجه قرار گرفته و با عنايت به اينکه ايشان در زمينه توليد سامانه‌ها تجارب ارزشمندي را در سطح کشور و دانشگاه داشته، اين موضوع را در دستور کار قرار دادند. دکتر چقاميرزا یادآور شدند که مديريت طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه از پيشنهادات کاربردي تمامي همکاران دانشگاهي در این زمینه استقبال مي‌نمايد. 

سپس آقاي دکتر مردوخي، مدير محترم شرکت دانش‌بنيان فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب بيان نمودند؛ در موضوعات توليد نرم‌افزار از چند سال قبل، تعداد قابل توجهي از سامانه‌هاي دانشگاه که بعضاً برخي از آنها را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برخي از دانشگاه‌هاي کشور نيز ارائه شده است طراحی و ایجاد نموده‌اند. يکي از سامانه‌هايي که با مدل‌ها و معماري‌هاي جديد خيلي بر روي آن کار شده است «سامانه پايش و ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه رازي » مي‌باشد که حدودا 70 درصد پیشرفت داشته است.

 در ادامه مدير محترم شرکت دانش بنيان فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب؛  مواردي  را در خصوص سامانه پايش و ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه رازي به شرح موارد ذيل ارائه  نموده و توضيحات مبسوطي پيرامون موارد ذيل به سمع و نظر حاضرين جلسه رساندند.

  • ابزاری برای تعریف سلسله مراتبی طبقات شاخص‌ها و خود شاخص‌ها؛

  • صفحه‌ای برای مشاهده فهرست اهداف و وضعیت آنها..با امکان فیلترینگ که می‌توان آن را برای واحدهای داخلی دانشگاه هم بومی‌سازی نمود؛

  • صفحه‌ای برای مرور وضعیت اهداف عملیاتی، اقدامات و پروژه‌های منتسب به آن؛

  • صفحه‌ای برای مشاهده دارایی‌ها و امکان انتخاب آنها برحسب فیلترینگ‌های مختلف با امکان ردیابی وضعیت آنها.

در پايان پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد که مدير محترم شرکت دانش بنيان فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب ضمن اعمال نظرات اعضاي کمیته راهبری تدوین سند راهبردی در سامانه پايش و ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه رازي، با همکاري مديريت طرح و برنامه و اعضاي محترم کميته راهبري، سامانه را کاملتر نموده و در جلسات آتي ارائه فرمايند.

                                                               


شناسه : 10269378