102

«سومین جلسه کارگروه بهره وری دانشگاه رازي»

سومین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 09 / 08 / 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور رئیس محترم کمیته و اعضای محترم کارگروه بهره وری تشکیل شد.

به گزارش طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه؛ سومین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 09 / 08 / 1402 در ساعت 6:30 صبح در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور رئیس محترم کمیته و اعضای محترم کارگروه بهره وری جلسه برگزار گرديد. 

در ابتدا جناب آقای دکتر چقامیرزا مدیر طرح، برنامه و نظارت راهبردی و دبیر کمیته و رئیس کارگروه بهره ­وری مصوبات جلسه پیشین را قرائت و از اعضاء دعوت کردند اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات را گزارش نمایند؛ همچنین توضیحاتی در ارتباط با دستور جلسه ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتر احمدی ریاست محترم دانشگاه و رئیس کمیته بهره­ وری ضمن تشکر و قدردانی از اعضا محترم حاضر در جلسه کارگروه بهره­ وری عنوان کردند با توجه به اینکه نظام رتبه ­بندی یکی از مباحث اصلی دانشگاه است و دو مساله محیط پژوهش و کیفیت پژوهش در ارتقاء دانشگاه در رتبه ­بندی تایمز با اهمیت هستند می ­توانند به عنوان مساله ­های حوزه پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گیرند؛ همچنین بر بررسی مقایسه­ ای دانشگاه در میان دانشگاه­ های کشور و اجتناب از خطای راهبردی توجه به میانگین­ ها تاکید کردند.


 

جناب آقای دکتر علی براتی مدیر محترم امور پژوهشی و عضو کارگروه بهره­ وری نیز دو مساله محیط پژوهش و کیفیت پژوهش در ارتقاء دانشگاه در رتبه ­بندی تایمز را به­ عنوان مساله اصلی در جلسه ارائه و تشریح نمودند و ضمن ارائه آمار و تعاریف مساله و راهکارهای پیشنهادی در قالب پاورپوینت به عوامل موثر در رتبه­ بندی و جایگاه دانشگاه در میان همه کشورها و همچنین در میان دانشگاه ­های کشور اشاره کردند. ایشان راهکار حل مسئله را ایجاد کمیته­ ای در داخل حوزه پژوهشی عنوان کرده و برای حل مساله محیط پژوهش افزایش همکاری­ های بین المللی را ضروری دانستند و پیشنهاد داشتند برای افزایش کیفیت مقالات اعضای هیات علمی به ازای مقالات Q1 متناسب با موضوع آنها تشویقی در نظر گرفته شود. در ادامه جناب آقای دکتر چقامیرزا دبیر کمیته و رئیس کارگروه بهره ­وری مجددا بر شناسایی مسائل و ریشه آنها و ارائه اقدامات انجام شده و همچنین راهکارهای پیشنهادی توسط هر واحد به طور مشخص تاکید کردند. جناب آقای دکتر محمدی ­فر عضو محترم هیئت علمی و عضو کمیته و کارگروه بهره ­وری ضمن تشکر از دکتر براتی بر پذیرش استانداردهای بهره­ وری و لزوم رعایت قالب علمی آن و رعایت ترتیب چرخه مشتمل بر شناسایی مساله، اولویت ­بندی مسائل، تعیین سیاست­ ها و سپس اجرا تاکید کردند به نحوی که در ابتدا چند مساله شناسایی شده و سپس خبرگان­ مسائل را اولویت­ بندی کنند و بعد به ریشه ­یابی مسائل احصاء شده پرداخته شود و برای اولویت بندی دو شاخص جذابیت و توانمندی در نظرگرفته شود. ایشان ضمن اشاره به اهمیت تبلیغات و برندسازی پیشنهاد کردند در هر حوزه خبرگان واحدها با خبرگان کارگروه بهره ­وری جلساتی تشکیل دهند و با استفاده از طوفان فکری به شناسایی مسائل پرداخته شود. جناب آقای دکتر چقامیرزا مدیر طرح، برنامه و نظارت راهبردی تاکید کردند ابتدا باید شناسایی مسائل صورت بگیرد سپس اولویت ­بندی و ریشه­ یابی شوند. جناب آقای دکتر علی بیگی عضو محترم هیئت علمی و عضو کارگروه نیز با تاکید بر اظهارات دکتر چقامیرزا بیان کردند که پیدا کردن راه حل یا اقدام اولویت بعدی است. جناب آقای دکتر احمدی ریاست محترم دانشگاه و رئیس کمیته بهره ­وری عنوان کردند مسائل احصا شود و سپس اعضای محترم برای طراحی راهکارها به بحث و تبادل نظر بپردازند. ایشان تاکید داشتند واحدها بهتر می توانند مسائل را شناسایی کنند.

 


 

جناب آقای دکتر رجب زاده مدیر محترم برنامه ریزی و توسعه آموزشی و عضو کارگروه بهره ­وری در رابطه با مساله مطرح شده در جلسه گذشته توسط نماینده ایشان جناب آقای دکتر فروتنی ­فر مطالبی را ارئه دادند و توضیحاتی تکمیلی درباره مساله اشتغال بیان کردند. ایشان در این رابطه عوامل کمی داخلی در آموزش دانشگاه از قبیل نسبت دانشجو به استاد، ظرفیت پذیرش دانشجو و..؛ همچنین عوامل کیفی داخلی از قبیل کیفیت آموزش (به روز بودن مطالب و ..)، علاقه ­مندی دانشجو به تحصیل و کسب و کار و ... را بیان کردند. ایشان در این راستا عنوان کردند مسائلی از قبیل عدم کفایت مندی در آموزش، عدم به روز بودن مطالب درسی، عدم آراسته بودن دانشجو به مهارت های مورد نیاز بازار کار، عدم آموزش دانشجو به کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، عدم آموزش قوانین شرکت­ های دانش بنیان، مالیات، تامین اجتماعی به دانشجو بر کیفیت آموزش تاثیرگذار است و راهکارها یا اقداماتی همچون اجرای طرح کواپ( co-up اجرای طرح بورسیه شغلی؛ برگزاری دوره­ های مهارتی اجباری که به دروس کارشناسی اضافه شده و بازنگری و تدوین برنامه­ های درسی با رویکرد مهارت­ آموزی و نیاز بازار کار برای حل مسأله ارائه کردند. سرکار خانم دکتر خورشیدی دبیر محترم کارگروه بهره­ وری و جناب آقای دکتر علی بیگی عضو محترم هیئت علمی و عضو کارگروه در رابطه با صحبت­ های دکتر رجب زاده با تاکید بر اشتغال به عنوان یک اثر (پیامد)، کاهش بازدهی و کیفیت پایین آموزش و تدریس را مساله اصلی دانستند که یکی از آثار آن می­ تواند وضعیت فعلی اشتغال باشد. جناب آقای دکتر احمدی ریاست محترم دانشگاه و رئیس کمیته بهره­ وری با تاکید بر اشتغال به ­عنوان موضوعی مهم در جامعه بر پیگیری حل آن تاکید کردند.

 


 

در ادامه جناب آقای دکتر عزتی مدیر محترم برنامه ­ریزی فرهنگی و عضو کارگروه بهره ­وری مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی را در قالب فرم­ های ارائه شده توسط سازمان ملی بهره­ وری ارائه کردند. ایشان مسائل شناسایی شده را کمبود کارشناس زبده و متخصص در حوزه فرهنگی و اجتماعی و کاهش مشارکت جمعی دانشجویان در انجمن­ های علمی و تشکل­ های دانشجویی و نشریات دانشجویی عنوان کردند و ریشه مساله اول را عدم توجه کافی مدیران دانشگاه به حوزه فرهنگی، بکارگرفتن کارشناسان فرهنگی در حوزه های دیگر وکمبود منابع مالی دانسته و در مورد ریشه مساله دوم عدم حضور دانشجویان در دو سال اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، عدم وجود کارشناسان دائمی در انجمن ­ها و فقدان کارشناس نشریات، کاهش انگیزه و علاقه در میان دانشجویان و اساتید مشاور را ذکر کردند. همچنین جذب کارشناس فرهنگی، تلاش برای بکارگیری کارشناسان فرهنگی شاغل در دانشگاه که در بخش ­های دیگر دانشگاه مشغول خدمت هستند، حمایت و پشتیبانی از انجمن­ های دانشجویی، برگزاری جلساتی توجیهی با مدیران و انجمن ­ها و ایجاد انگیزه در آنها، ارتقای وضعیت فرهنگی، تنوع در اجرای برنامه ­های فرهنگی، افزایش مشارکت جمعی دانشجویان و تقویت و حمایت از نشریات دانشجویی را سیاست­ ها، اقدامات پیشران و راهکارهایی برای حل مسأله برشمردند. در رابطه با مسائل عنوان شده در حوزه معاونت فرهنگی سرکار خانم دکتر خورشیدی دبیر محترم کارگروه با تاکید بر اینکه بهره ­وری استفاده بهینه از منابع موجود است؛ منابع انسانی را یک نهاده یا ورودی عنوان کردند که می توان در مرحله طراحی اقدامات و برنامه ­ها برای مسائل اساسی شناسایی شده در جهت ارتقاء آن به لحاظ کیفی و کمی برنامه ­ریزی کرد. همچنین در ارتباط با مسأله کاهش مشارکت جمعی دانشجویان در انجمن­ های علمی و تشکل­ های دانشجویی و نشریات دانشجویی شاخصه­ ایی از جمله نسبت دانشجویان جذب شده در تشکل­ های دانشجویی، نسبت دانشجویان جذب شده در انجمن­ های علمی و درصد افزایش آنها و نیز نرخ رشد برگزاری کرسی­ های آزاداندیشی را پیشنهاد دادند.

 


 

در ادامه جناب آقای مهندس رضامراد صیادیان مدیر محترم امور دانشجویی و عضو کارگروه، جناب آقای دکتر عزتی مدیر محترم برنامه ­ریزی فرهنگی و عضو کارگروه بهره ­وری و جناب آقای دکتر رجب­ زاده مدیر محترم برنامه ­ریزی و توسعه آموزشی و عضو کارگروه بهره­ وری تعریف مشخص از فعالیت ­های فرهنگی، برگزاری دوره­ های عمومی و فرهنگی، تقویت انجمن ­های علوم پایه، رصد مشاوران، اعطای پایه تشویقی به­ منظور ایجاد انگیزه و علاقه و ... را راهکارهایی برای حل مسائل فرهنگی عنوان کردند. جناب آقای مهندس رضامراد صیادیان مدیر محترم امور دانشجویی و عضو کارگروه بهره­ وری مطالبی در رابطه با مسائل حوزه دانشجویی ارائه دادند. ایشان مساله معاونت دانشجویی را چالش مدیریت تردد در خوابگاه ­های دانشجویی عنوان کردند و راهکار پیشنهادی حوزه برای این مساله را استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه هوشمند ذکر کردند.

 


 

 

 

 

 


شناسه : 10742769