220

« برگزاری جلسات کمیته عالی نظام پیشنهادات »

« جلسات کمیته عالی نظام پیشنهادات به منظور بررسی پیشنهادات ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه رازي برگزار گرديد»

در راستای سیاست‌گذاری­های کلان دولت جمهوری اسلای ایران برای گسترش دامنه­ ی مشارکت کارکنان و افزایش کارایی و اثربخشی دستگاه ­های اجرایی دولتی و اجرای بخشنامه­ ی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، نظام پیشنهادات از برنامه ­های انسان محور در جهت ارتقاء بهره­ وری و ایجاد روحیه مشارکت فردی در انجام  بهتر امور و حل مسایل سازمانی و ایجاد پویایی و مشارکت در بهبود فرایندهای انجام کار است که در دانشگاه رازی اجرا می ­شود. نظام پیشنهادات این امکان را برای افراد فراهم می­سازد تا ضمن مشاهده و اطلاع  از پیشنهادهای دیگران بتوانند مسایل را شناسایی و فرصت ­های بهبود را تعمیم وگسترش دهد.

لذا دبیرخانه نظام پیشنهادات مستقر در واحد مدیریت طرح، برنامه نظارت راهبردي دانشگاه، به منظور بررسی پیشنهادات ثبت شده و مورد تایید کارگروه های تخصصی در سال 1402 و همچنين رصد روند اجراي پیشنهادات مصوب شده همکاران در سال گذشته، جلسات منظمي را با حضور اعضاي کميته عالي نظام پيشنهادات در تاريخ هاي 1402/09/22 و 1402/10/02  برگزار نمود که پس از  بحث و تبادل نظر در مورد مسائل فوق الذکر در خاتمه  از 9 پيشنهاد مطرح شده، 4 پيشنهاد به تأييد کميته عالي نظام پيشنهادات دانشگاه رسيد و مقرر گرديد ضمن اهدای لوح تقدير، يکي از امتیازات و یا تسهیلاتی مشروحه ذيل به پیشنهاد دهندگان برتر اعطا شود.

- محاسبه امتیاز در فرم ارزشیابی سالانه؛

-  محاسبه امتياز در ارتقاء رتبه ياوران علمي؛

- استفاده از مرخصی تشویقی براساس آیین­نامه مصوب هیات امنا؛

- اولویت بهره‌مندی) تخفیف مالی) در استفاده از امکانات و خدمات رفاهی؛

- تقدیر از پیشنهادات برتر و ویژه در مراسم گرامیداشت روز کارمند.

 لازم به ذکر است جلسات کمیته ياد شده هر سه ماه یکبار جهت بررسی پیشنهادات دریافت شده در محل دبيرخانه نظام پيشنهادات دانشگاه رازي مسقر در واحد مديريت طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه رازي برگزار خواهد شد و بدينوسيله از همکاران محترم هیات علمی، ياوران علمی و دانشجویان گرامی جهت مشارکت فعال در اين امر دعوت به عمل مي‌آيد جهت ثبت پيشنهاد خود به آدرس https://suggest.razi.ac.ir/   مراجعه و پس از ثبت نام در سامانه يادشده نسبت به درج پيشنهاد خود اقدام نمايند.                 


شناسه : 11464036