199

«پنجمین جلسه کارگروه بهره وری دانشگاه رازي»

پنجمین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 21 / 09 / 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای کارگروه بهره وری تشکیل شد.

به گزارش طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه؛ پنجمین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 1402/09/21 درساعت 06:30 صبح در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای محترم کارگروه بهره وری دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر چقامیرزا مدیر طرح، برنامه ونظارت راهبردی و دبیر کمیته و رئیس کارگروه بهره وری مصوبات جلسه پیشین را قرائت واز اعضاء دعوت کردند اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات گزارش شود؛ همچنین توضیحاتی در ارتباط با دستور جلسه ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتررجب زاده مدیرمحترم برنامه ریزی وتوسعه آموزشی و عضو کارگروه بهره وری در رابطه با مسائل احصا شده در بخش آموزش دانشگاه مطالبی را ارائه دادند. شش مسئله شناسایی شده تحت عناوین زیر معرفی شدند. 1- دانش و مهارت کافی دانش آموختگان در اشتغال پذیری 2- برنامه محوری و ماموریت گرائی در دانشگاه 3- نقش دانشگاه در حل مسائل منطقه(وکشور)4- جایگاه آموزش دانشگاه در نظام های رتبه بندی 5- چرخه علم و فناوری و نوآوری در پژوهش های پارسا6- شبکه ارتباطی بین دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ایشان در ادامه به بیان سیاست های حل مسائل فوق الذکر به شرح ذیل پرداختند.برگزاری دوره مهارتی اجباری تدوین و ابلاغ آیین نامه داخلی دوره های مهارتی برای دانشجویان کارشناسی، تدوین آیین نامه داخلی براساس ماده 4 آیین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان مقطع کارشناسی وزارت، گذراندن حداقل یک درس مهارتی تخصصی، گذراندن حداقل یک درس مهارتی کسب و کار یا مهارتی نرم، گذراندن 4 تا 8 واحد درس مهارتی برای هر دانشجو، افزایش دوره های مهارتی آزاد شامل: دوره مهارتی آزاد تخصصی (آپا، هزار برنامه نویس و ..)، دوره مهارتی آزاد تقاضا محور (نظام مهندسی، شرکت نفت و ..)، دوره مهارتی آزاد انجمن های علمی، دوره مهارتی آزاد توسط اساتید، بازنگری و تدوین برنامه درسی با رویکرد مهارتی مشتمل برتدوین و ابلاغ آیین نامه داخلی بازنگری و تدوین برنامه درسی دانشگاه رازی، تدوین و ابلاغ شیوه نامه داخلی محاسبه حق الزحمه بازنگری و تدوین برنامه درسی، طرح بورسیه شغلی. برگزاری دوره مشترک با آموزش و پرورش، طرح کواپ که دارای مزایایی از قبیل استخدام دانشجویان مستعد، کسب تجربه مهارتی بالا، کسب سابقه کار، حضور در صنعت شهر محل سکونت و بالا رفتن شرایط پارسایی برای دانشجویان در هر مقطع و با هر رتبه ای است، پارسای تقاضا محور، پذیرش بصورت استادمحور و بهینه  سازی ظرفیت پذیرش دانشجو. سپس به سیاست های دانشگاه در جهت برنامه محوری و ماموریت گرایی اشاره کردند. در ادامه به سیاست های دانشگاه در جهت نقش آفرینی در حل مسائل منطقه اشاره شد؛ از جمله پارسای تقاضا محور، طرح کوآپ، طرح بورسیه شغلی؛


 

در ادامه جناب آقای دکتر گل محمدیان مدیر نظارت و ارزیابی و عضو کارگروه بهره وری، جناب آقای مهندس صیادیان مدیر امور دانشجویی و عضو کارگروه بهره وری، جناب آقای دکتر محمدی فر عضو هیات علمی و عضو کارگروه بهره وری، جناب آقای دکتر رضایی عضو هیات علمی و عضو کارگروه بهره وری، جناب آقای دکتر عزتی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و عضو کارگروه بهره وری و جناب آقای دکتر علی بیگی عضو هیات علمی و عضو کارگروه بهره وری ضمن تاکید بر لزوم آموزش مهارت های کسب و کار بر آموزش مهارت های نرم دانشجویان تاکید داشتند.

 


 

جناب آقای دکترعلی براتی مدیر امور پژوهشی وعضو کارگروه بهره وری، مسائل شناسایی شده در ارتباط با بخش پژوهش و فناوری را ارائه دادند. سهم بودجه فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه از کل بودجه که موجب تنزل کیفیت اعضای هیات علمی و کاهش درآمدهای دانشگاه می شود، فقدان نقشه راه پژوهش و فناوری دانشگاه، برنامه محور کردن اعضای هیات علمی از طریق اخذ پروپزال از اساتید برای برنامه های پژوهشی سال آینده، فعال نگهداشتن هسته های علمی موجود از طریق توجه ویژه مالی به هسته های علمی شکل گرفته در دانشگاه، ایجاد هسته های علمی جدید، جذب اساتید توانمند علمی مقیم خارج از کشور به صورت استاد افتخاری، استاد وابسته، استاد پاره وقت و نیمه وقت، افزایش کیفیت مقاالت دانشگاه با نیچر ایندکس، افزایش استنادات مقاله ایجاد راهکارهای تشویقی از طریق افزایش و تخصیص گرنت تشویقی به مقاالت Q1 دانشگاه، افزایش درآمدهای پژوهشی از طریق افزایش شرکت های فناور و دانش بنیان و افزایش طرح های ارتباط با جامعه و صنعت مسائلی بودند که به همراه راهکارهایی مطرح شد.

 


 

در ادامه جناب آقای دکتر چقامیرزا مدیر محترم طرح، برنامه و نظارت راهبردی و رئیس کارگروه بهره وری، جناب آقای دکتر گل محمدیان، جناب آقای دکتر محمدی فر، جناب آقای دکتر رضایی، جناب آقای دکتر رجب زاده، جناب آقای دکتر علی بیگی و جناب آقای دکتر عزتی بر لزوم آموزش و آگاه سازی اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام برای چاپ مقالات در مجالت معتبر و همچنین بر انتخاب اصولی مدیران گروه به منظور کمک و راهنمایی هرچه بهتر اعضای هیات علمی، برگزاری جلسات منظم ولزوم نگاه ویژه بر پژوهش های کاربردی تاکید داشتند. همچنین جناب آقای کریمی در مورد بودجه اختصاص داده شده به فعالیت های پژوهشی توضیحاتی را ارائه دادند. جناب آقای دکتر علی بیگی در خصوص مسأله فقدان نقشه راه پژوهش و فناوری دانشگاه پیشنهاد دادند اولویت های تحقیقاتی و فناوری و نوآوری براساس نقشه جامع کشور مشخص شود و پس از تصویب در اختیار اعضای هیات علمی قرار بگیرد تا در نهایت هر گروه آموزشی برنامه پژوهش، فناوری و نوآوری جهت دار خود را داشته باشد. جناب آقای دکتر چقامیرزا ضمن تاکید بر همکاری و بهره مندی از اعضای صاحب نظر در امر بهره وری، مصوبات جلسه پنجم و دستور کار جلسه ششم را تشریح کردند.

 

 


شناسه : 11717849