104

برگزاری کارگاه آموزشی "کمک‌های اولیه و احیای قلبی ریوی"

کارگاه آموزشی "کمک‌های اولیه و احیای قلبی ریوی" در روز چهارشنبه، 27 دی ماه 1402 در دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه؛ 

کارگاه آموزشی «کمک‌های اولیه و احیای قلبی ریوی» روز چهارشنبه، 27 دی ماه 1402، با حضور کارکنان دانشگاه، در آمفي‌تئاتر پرفسور شمسي‌پور کتابخانه مرکزي دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به همت مدیریت طرح و برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه رازی و همکاری مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با تدریس فرهاد عزیزیان و نسیم باقری محب برگزار شد.

در دوره آموزش «کمک‌های اولیه و احیای قلبی ریوی»، کارکنان با اصول ایمنی و قانونی در کمک‌های اولیه آشنا شدند و روش‌های مواجهه با مصدوم و احیای قلبی ریوی (CPR) را آموزش دیدند.

 


 


شناسه : 11990909