247

«هشتمین جلسه کارگروه بهره وری دانشگاه رازي»

هشتمین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 04 / 11 / 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای کارگروه بهره وری تشکیل شد.

به گزارش طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه؛ هشتمین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 1402/11/04 درساعت 06:30 صبح در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای محترم کارگروه بهره وری دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر چقامیرزا مدیر طرح، برنامه و نظارت راهبردی، دبیر کمیته و رئیس کارگروه بهرهوری مصوبات جلسه پیشین را قرائت کردند؛ همچنین توضیحاتی در ارتباط با دستور جلسه ارائه نمودند. سپسآقای مهندس صیادیان مدیرامور دانشجویی دانشگاه و عضو کارگروه بهره‌وری در رابطه با مسائل احصا شده در بخش معاونت دانشجویی دانشگاه مطالبی را ارائه دادند. سه مسئله شناسایی شده تحت عناوین زیر به ترتیب اولویتبندی شدند.

1- همجواری دانشگاه با محله باغ ابریشم

2- هزینه بالای غذای دانشجویی و غیرهدفمند بودن توزیع یارانه غذای دانشجو

3- چالش مدیریت تردد در خوابگاه‌های دانشجویی

ایشان در ادامه به بیان سیاست‌های حل مسائل فوق‌الذکر به شرح ذیل پرداختند. طرح ایجاد پارک سلامت)دانشجو محور(، ایجاد مرکز بهداشت مشاوره و طب سنتی، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مشارکت بخشخصوصی، ایجاد ایستگاه‌های سلامت و تندرستی، برگزاری برنامه‌های متنوع و مفرح فرهنگی در مجموعه پارک و دانشگاه، ایجاد کافه کتاب و بازیهای فکری و کامپیوتری، ایجاد نمایشگاه بومی محلی همراه با ارائه غذاهای سنتی و سوغات و بازیهای بومی، هماهنگی با بسیج محله و ایجاد شورایی از بین ساکنین به عنوان رابط با دانشگاه، ایجاد ارتباط با جوانان محله و در اختیار قراردادن فضاهای ورزشی)زمین چمن و...) در زمان‌های مشخص باتوجه به اینکه همکاری و همیاری بخش‌های اجرایی دیگر استان لازم است، دانشگاه به عنوان متولی و پیشقدم نماینده خود را در تمامی مراحل جهت نظارت بر حسن اجرا و انجام امورات مربوطه داشته باشد و نمایندگی دانشگاه توسط شوراهای استانی مانند شورای تامین تصویب و اعلام گردد. در صورت ساماندهی فضای شهری باغ ابریشم، جهت رونق منطقه و ایجاد شغل، دانشگاه با همکاری استانداری و شهرداری حاشیه دانشگاه را به مرکز تولید و کارآفرینی تبدیل کند تا هم رسالت اصلی دانشگاه اجرایی گردد و هم باعث ایجاد شغل با اولویت منطقه باغ ابریشم شود. مانند احداث مغازه و بازار در حاشیه دانشگاه، ایجاد مرکز آموزش کارآفرینی با هماهنگی بانکهای استان برای در اختیار قرار دادن تسهیلات، تشویق و تخفیف ویژه شامل نوسازی، عوارض شهرداری و ایجاد ساختمانهای مشابه مسکن مهر به کمک مسئولین و مشارکت مردم، راه اندازی شورای محلی با همکاری شورای شهر و ایجاد ارتباط با محله از طریق شورا و نماینده دانشگاه، استفاده از ظرفیت‌های تربیت‌بدنی دانشگاه و استان جهت آموزش ورزش‌های مانند فوتبال، والیبال و ... که با این کار میتوان هم در اصلاح رفتار جوانان محله کار کرد و هم نفوذ و شناخت بیشتری در بین جوانان بوجود آورد. این امر می‌تواند در پیشبرد اهداف طرح به دانشگاه کمک کند، دعوت از مسئولین استان و شهرستان و حضور آنها در منطقه باغ ابریشم برای آشنا شدن با مشکلات مردم از نزدیک و شنیدن درد و دلهای آنان و تلاش در جهت رفع مشکلات منطقه، ایجاد رستوران‌های آزاد و توزیع یارانه بین دانشجویان، پذیرش دانشجویان بومی، تغییر برنامه‌های درسی برای دانشجویان کارشناسی به نحوی که هر گروه تمام درسها را در 3 یا 4 روز ارائه نمایند، ارائه منوی غذای رایگان، تدبیر برای کمترین ماندگاری دانشجو برای سنوات اضافی، تبدیل دانشگاه از کارشناسی محور به تحصیلات تکمیلی محور و استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه هوشمند. در ادامه آقای دکتر گل‌محمدیان مدیر نظارت و ارزیابی و عضو کارگروه بهره‌وری، به باورهای اشتباه عامیانه جامعه در مورد اعتیاد، رویکرد نشر اطلاعات، آموزش مهارت جراتمندی، مهارت "نه" گفتن، قاطعیت و ... اشاره کردند. سپس آقای دکتر محمدیفر عضو هیات علمی و عضو کارگروه بهره‌وری، آقای دکتر رضایی عضو هیات علمی و عضو کارگروه بهره‌وری و آقای دکتر براتی مدیرامور پژوهشی و عضو کارگروه بهره‌وری بر لزوم آموزش حضوری در جمعی صمیمانه و با حضور افراد با سابقه اعتیاد و سرقت، برگزاری جلسات هم‌اندیشی، برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و دادگستری، تهیه امکانات رفاهی بیشتر برای دانشجویان و الگوبرداری از دیگر دانشگاه‌ها برای دریافت استراتژی‌های موفق تاکید داشتند. پیشنهاد وجود ناهنجاری‌های اجتماعی به جای همجواری دانشگاه با محله باغ ابریشم ارائه شد و ضرورت ریشه‌یابی مسائل با روش استخوان ماهی و 5 چرا، تعریف شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و تکمیل کاربرگ‌های نظامنامه چرخه بهره‌وری مورد تاکید قرار گرفت.


شناسه : 12756335