تماس با ما

 

 

 

   آدرس :   کرمانشاه- باغ ابریشم - پردیس دانشگاه رازی- سازمان مرکزی - طبقه اول

 

    تلفن :     08334261798       نمابر: 08334261798