چارت سازمانی

دکتر کیانوش چقامیرزا
مدیر طرح و برنامه و نظارت راهبردی
cheghamirza@yandex.ru
حسین کریمی
معاون مدیر طرح و برنامه
hk۵۰۵۵۱[at] gmail.com
 دکتر کتایون خورشیدی
رئیس اداره تشکیلات،تحول اداری و بهره وری
k.khorshidi[at]razi.ac.ir
 حمید بیات
کارشناس بودجه
h.bayat[at]razi.ac.ir
افشین فلاحی
کارشناس تحول اداری و بهره وری
afshin.falahi@gmail.com
مرجان اسماعیلی
کارشناس تحول اداری و بهره وری
marjan.esmaeli@razi.ac.ir
طیبه شیری
کارشناس بودجه
shiri@razi.ac.ir
منیژه عباسی
کارشناس مسئول آموزش
manezhe.abasi[at]gmail.com