373
مختص یاوران علمی

«کارگاه آموزشي بهره وری در نظام آموزش عالی»

کارگاه آموزشي  تحت عنوان «بهره وری در نظام آموزش عالی» در روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ 22 و 24 آبان ماه برگزار می گردد.


                 


شناسه : 10737894