برنامه ریزی و مدیریت

برنامه ریزی و مدیریت

دوشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

جلسه تایید فرآیندهای حوزه معاونت پژوهشی
جلسه تایید فرآیندهای حوزه معاونت پژوهشی
در تاریخ 98/03/08 در محل سالن جلسات دانشکده فنی مهندسی ، جلسه تایید نهایی فرآیندهای کاری حوزه معاونت پژوهشی با حضور مدیران واحدهای مختلف پژوهشی و کارشناسان مربوطه و مدیر و کارشناسان مرکز مسفای دانشگاه ( مجری طرح اصلاح...
برگزاری جلسات تایید و اولویت بندی فرآیندهای کاری
برگزاری جلسات تایید و اولویت بندی فرآیندهای کاری
طرح پژوهشی سامانه فرآیندهای کاری دانشگاه طبق جدول زمانبندی در حال اجرا می باشد و تاکنون کلیه فرآیندهای کاری سایر حوزه ها شناسایی گردیده است. طی هفته گذشته جلسه با معاونت آموزشی و دانشجویی و در تاریخ...
ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1398
ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1398
هیات وزیران در جلسه 98/01/28 به پیشنهاد شماره 13970 مورخ 98/01/20 سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی بودجه سال 1398را به تصویب رساندند. آقای حسین کریمی...
تدوین برنامه عملیاتی
تدوین برنامه عملیاتی
بنا بر اعلام معاون مدیر طرح و برنامه آقای مهندس محمد الفتی، برنامه عملیاتی سال 1398 حوزه مدیریت طرح و برنامه با هدف بهبود نظام مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه در حال تدوین می باشد و پیش بینی می گردد تا پایان اردیبهشت سال جاری عملیاتی...
آرشیو خبرها