ورود به سامانه نظام پیشنهادات

ورود به سامانه نظام پیشنهادات

جهت ارائه پیشنهاد به لینک suggest.razi.ac.ir مراجعه فرمایید.

دوشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

اطلاعیه شرایط دوره های مدیریتی پیش از انتصاب
اطلاعیه شرایط دوره های مدیریتی پیش از انتصاب
ه مان گونه که مستحضرید آموزش های مدیران (بهبود مدیریت) شامل تمامی دوره ها و فعالیتهای آموزشی است که به منظور افزایش بینش، دانش و بهبود مدیریت کارکنان در چارچوب نظام آموزش طراحی و اجرا می­گردد. هدف این دوره­ها ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهارت های...
کارگاه آموزشی «آسیب های محیطی ناشی از کووید 19»
کارگاه آموزشی «آسیب های محیطی ناشی از کووید 19»
ضمن آرزوی سلامت و تندرستی، به اطلاع همکاران محترم غیر هیات علمی دانشگاه می‌رساند کارگاه آموزشی « آسیب های محیطی ناشی از کووید 19 » به مدت 2 ساعت در روز چهار شنبه مورخ 06/12/1399 از ساعت 00: 13 لغایت 30 : 14 به شیوه الکترونیکی...
کلاس مجازی
کلاس مجازی "ارتباط HSE و کووید19"
همکاران محترم غیرهیات علمی دانشگاه ضمن آرزوی سلامت و تندرستی برای همکاران ارجمند، به اطلاع اعضای محترم غیرهیات علمی دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراردادی) می‌رساند کارگاه آموزشی « ارتباط HSE و کووید19 » به مدت 2 ساعت در روز چهارشنبه...
برگزاری کلاس مجازی
برگزاری کلاس مجازی "شایستگی های عمومی مدیریت"
همکاران محترم غیرهیات علمی دانشگاه ضمن آرزوی سلامت و تندرستی برای همکاران ارجمند، به اطلاع اعضای محترم غیرهیات علمی دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراردادی) می‌رساند کارگاه آموزشی « اآموزش شایستگی های عمومی مدیریت » به مدت 4 ساعت در روز شنبه...
آرشیو خبرها